Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla Oddziałów VCP

* 1. Podaj swoje imię i nazwisko.
* 2. Fakturowanie w EURO. Kurs EUR z jakiego dnia będzie nam potrzebny do wystawienia faktury?
Dzień poprzedzający dostawę
Dzień wyst. faktury
Dzień dostawy
Dzień poprzedzający wyst. faktury
* 3. Kiedy w Oddziale musi zostać wprowadzone zamówienie do Ferrodo?
Zawsze
Kiedy mamy przedpłatę
Nigdy
* 4. Na podstawie jakich dokumentów wystawiamy fakturę?
Zamówienie
Obie odpowiedzi są prawidłowe
Dokument dostawy
* 5. Jakie najważniejsze i jasno określone elementy powinno posiadać prawidłowe zamówienie?
Cenę towaru
Zamawiający
NIP
Sprzedawca
Miejsce dostawy
Datę wysyłki
Nr kontaktowy
* 6. Która z poniższych konfiguracji dokumentów pozwala nam prawidłowo i zgodnie z przepisami wystawić fakturę?
e-mail z prośba o dostarczenie towaru + dokument dostawy
Podpisane zamówienie Klienta + dokument dostawy
Podpisane zamówienie Klienta + oferta
Podpisane zamówienie Klienta + potwierdzenie wpłaty 100% wartości towaru
Potwierdzenie wpłaty 100% wartości towaru + dokument dostawy
* 7. Jakie dokumenty dołączamy do faktury ze znakiem B?
Aprobatę Techniczną
Informację o Wyrobie
Deklarację Zgodności
Deklarację Właściwości Użytkowych
* 8. Jakie dokumenty dołączamy do faktury ze znakiem CE?
Aprobatę Techniczną
Deklarację Właściwości Użytkowych
Deklarację Zgodności
Informację o Wyrobie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .